globaal medisch dossier 2017-02-22T20:13:58+00:00

UW GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis.
  • Sociale en administratieve gegevens.
  • Verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers.
  • Gegevens over de gevolgde behandelingen EN MEDICATIE.
  • Vaccinaties.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan beter beoordeeld worden welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en/of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.