attesten en formulieren 2017-02-22T20:08:35+00:00

ATTESTEN EN FORMULIEREN

Voor het invullen van formulieren/attesten is informatie en tijd nodig. Daarom komt u hiervoor op raadpleging. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de doktersprofielen en de streepjescode streng beperkt. In overleg met uw arts, worden u voldoende voorschriften meegegeven op consultatie.

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechtelijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.